A message to our recent visitors

I have seen a recent rise in the number of visitors and the pages that they are viewing and I see a lot of interest from Vietnam. I don’t speak Vietnamese but here is my message to you.

Xin chào cho khách Việt Nam của chúng tôi! Tôi đã thấy rằng có những chuyến thăm thường xuyên từ những người ở Việt Nam và tôi quan tâm để nghe nếu bạn đang sử dụng một số ý tưởng từ trang web này.
Nó sẽ giúp bạn nói tiếng Anh hoặc có thể chuyển thông điệp của bạn sang tiếng Anh. Hãy viết cho chúng tôi một cái gì đó nếu bạn đang làm bất kỳ dự án được lấy cảm hứng từ trang web này. ourownfuture@gmail.com
Cảm ơn bạn!

I’d be interested if anyone from other countries are using the project ideas where you are so if so, please get in touch. Also, if there’s anyone in Wolverhampton who’d like to get involved, send an email to ourownfuture@gmail.com

This entry was posted in Blog. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *